Door terughoudend kleurgebruik en het combineren van technieken, materialen en beeldelementen van verschillende herkomst streef ik naar een helder maar meerduidig beeld. Ik werk door tot ik een zekere stilte en een sfeer van voorlopigheid in het werk zie.

Inhoudelijk gaat het mij erom te onderzoeken welke gedachten, stemmingen, waarnemingen en actualiteiten zich gelijktijdig op een bepaald moment rond een bepaald thema kunnen voordoen.